Karta Stałego Klienta – już jest dostępna

KSK_Tr_2015

Karta Stałego Klienta (KSK) umożliwia dużą oszczędność w przypadku zlecania do nas kilku tekstów w ciągu bieżącego roku. Karta może być wykorzystana na korektę językową i/lub tłumaczenia tekstów.  W celu uzyskania karty prosimy skontaktować się z nami drogą emailową (translmed@new.translmed.com) lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u. Każda karta ma swój indywidualny kod oraz przypisane nazwisko i imię. Nie można jej współdzielić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *